Từ khoá tìm kiếm: du lịch sóc trăng

  • Di Tích Chùa Trà Tim 08/09/2014

    Từ trên không nhìn xuống, di tích chùa Trà Tim và sân bay Sóc Trăng như cùng nằm trên một chiếc tàu thủy khổng lồ, mà ngôi chùa nằm án ngữ ở phía mũi tàu. ĐỌC TIẾP