Giới Thiệu Miền Tây

Miền Tây hay là miền Tây Nam Bộ là cách gọi quen thuộc, dân dã của người Việt Nam về vùng đồng bằng sông Cửu Long (hay vùng đồng bằng sông Mê Kông). Tuy nhiên, không nhiều người hiểu rõ miền Tây Nam Bộ ở đâu? Miền Tây có bao nhiêu tỉnh thành? Hay miền Tây sông nước có những gì thú vị? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nét khái quát về mảnh đất và con người miền Tây này nhé.

Miền Tây Nam Bộ thực chất là cách người Việt Nam gọi vùng đồng bằng sông Cửu Long hay vùng đồng bằng Nam Bộ.

Thông qua bản đồ miền Tây Nam Bộ, ta có thể dễ dàng thấy khu vực này nằm ở phần cuối cùng của lãnh thổ, một mặt được bao xung quanh là biển. Miền Tây Nam Bộ có diện tích gần 40 nghìn km2. Miền Tây Nam Bộ ở ngay bên trái của vùng Đông Nam Bộ. Còn lại miền Tây giáp Campuchia ở phía Bắc, giáp vịnh biển Thái Lan ở phía Tây và giáp biển Đông ở phía Đông Nam.

Miền Tây Nam Bộ thực chất là cách người Việt Nam gọi vùng đồng bằng sông Cửu Long hay vùng đồng bằng Nam Bộ.

Thông qua bản đồ miền Tây Nam Bộ, ta có thể dễ dàng thấy khu vực này nằm ở phần cuối cùng của lãnh thổ, một mặt được bao xung quanh là biển. Miền Tây Nam Bộ có diện tích gần 40 nghìn km2. Miền Tây Nam Bộ ở ngay bên trái của vùng Đông Nam Bộ. Còn lại miền Tây giáp Campuchia ở phía Bắc, giáp vịnh biển Thái Lan ở phía Tây và giáp biển Đông ở phía Đông Nam.