Từ khoá tìm kiếm: chiếc áo bà ba

  • Áo bà ba, nét đẹp phương nam 09/09/2014

    Áo bà ba chính là nét đẹp văn hóa ngàn đời gây ấn tượng khó quên của dân tộc Việt Nam, một đất nước có truyền thống văn hóa đầy tính sáng tạo, đổi mới để tồn tại vượt qua thời gian và không gian… ĐỌC TIẾP