Từ khoá tìm kiếm: truyện hay

  • Chong chóng và gió 03/11/2014

    Gió có vị gì nhỉ? Gió có màu gì nhỉ? Gió có mùi gì nhỉ? Không ai biết cả. ...Chong chóng biết. Gió có vị mặn của nước mắt chong chóng. Gió có màu bạc của thời gian và sự chờ đợi. Gió có mùi máu đang rỉ ra ĐỌC TIẾP