HCMC 28 °C

Từ khoá tìm kiếm: Lễ Chôl Chnăm Thmây

  • Tết Chôl Chnăm Thmây người Khmer Nam Bộ

    Tương tự như Tết Nguyên Đán của người Việt, Tết Chôl Chnăm Thmây mang ý nghĩa là đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi. Ngoài ra, Tết Chôl Chnăm Thmây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào ĐỌC TIẾP