HCMC 28 °C

Từ khoá tìm kiếm: du lich qua ảnh

  • Đẩy côn mùa nước tràn đồng

    Đẩy Côn - Giàn Côn là công cụ mà người dân Vùng Trũng Đồng Tháp Mười quê tôi mưu sinh vào mùa nước tràn đồng, chẳng biết nghề này có từ khi nào, chỉ biết người dân nơi đây xem đẩy côn là một nghề thực thụ suốt 20 năm ĐỌC TIẾP