HCMC 28 °C

Từ khoá tìm kiếm: chuối khô

  • Làng nghề chuối khô Cà Mau

    Làng nghề chuối khô Cà Mau là nghề truyền thống có từ lâu đời và là nghề cha truyền con nối qua bao đời. Chuối ép khô không chỉ góp phần làm phong phú các món ăn đặc sản quê nhà, mà còn tạo ra công ăn việc làm cho ĐỌC TIẾP