HCMC 26 °C

Từ khoá tìm kiếm: bàn thờ ông thiên

  • Tục thờ Thông Thiên

    Tục thờ Thông Thiên là một tính ngưỡng thờ Trời phổ biến ở miền Nam nước ta. Theo tín ngưỡng, việc thờ Trời là việc đầu tiên của mỗi người, mỗ nhà ĐỌC TIẾP